วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเรียนครั้งที่ 17

วันที่ 30 กัยยายน 2553 วันนี้อาจราย์นัดสอบปลายภาค

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 16

วันที่ 23 กันยายน 2553 วันนี้อาจารย์ให้นำลังมาประดิษฐ์แล้วแต่งจิตนากาลของตนเอง

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 15

วันที่ 23 กันยายน 2553 วันนี้อาจารย์ให้นำเสนอแป้งโดว์พร้อมอุปกรณ์ และให้นำกล่องมาในอาทิตย์หน้า

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 14


วันที่ 16 กันยายน 2553 วันนี้อาจารย์ในนักศึกษาทำแป้งโดว์
ส่วนผสม
1 เกลือ 1/2 ถ้วย
2. แป้งสาสี 1 ถ้วย
3.สารส้มปุ่น 2 ช้อนโต๊ะ
4.น้ำ 1 ถ้วย
5.นำมันพืช
6.สีผสมอาหาร

วิธีทำ
1.นำเกลือ สารส้มปุ่น เเป้งสาลี ผสมกับน้ำให้เข้าใจ
2.นำน้ำมันพืชและสีผสมอาหารลงไปแล้วค้นให้เข้ากัน
3.เมื่อผสมส่วนประกอบครบแล้วนำไปทำให้แป้งสุขในกะทะ
4.นำมาบรรจุใส่ภาชนะที่ว่างไว้

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 13

วันที่ 9 กัยยายน 2553 อาจารย์ให้ส่งงานป๊อปอับ 3 ชิ้น

บันทึกการเรียนครั้งที่ 12


วันที่ 2 กันยายน 2553 วันนี้อาจารย์นัดนักศึกษากลุ่มเรียน 101 และ 102 มาเรียนพร้อมกัน
โดยวันนี้อาจารย์สอนเรื่อง เกมการศึกษา โดยในวันนี้ดิฉันได้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการยิบจับเกมการศึกษาหลังจากนั้นอาจารย์ได้จับกลุ่มให้นักศึกษาเล่นเกมที่นำมา โดยเกมที่นำมาส่วนใหญ่เป็นเกมการศึกษาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในฝึกสอน

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 11

วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ในวันนี้อาจารย์ติตภาระกิจของมหาวิทยาลัย เนื่อจากอาจารย์จะต้องไปเสนองานวิจัย ในงานการนำเสนองานวิจับแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมบางกองคอมเวนชั่นเซ็นเตอร์ จึงมีการหยูดการเรียนการสอน 1 วัน แต่อาจารย์ได้มอมหมายงานให้นักศึกษาไปทำเพื่อไม่ให้ศูนย์เสียการเรียน